Εισαγωγικά σχόλια

 Η αξία ενός συστήματος πληροφορικής έγκειται στην απλοποίηση στην διαχείρισης μιας πολύπλοκης διαδικασίας του πραγματικού κόσμου η οποία είναι χρονοβόρα και χαρακτηρίζεται από επαναληψιμότητα, προβλεψιμότητα. 
 
Οι υπηρεσίες υγείας οι οποίες βασίζονται στην πληροφορική μπορούν να δώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως μείωση κόστους, εξοικονόμηση χρόνου και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών

     Στα παλαιοτέρα πληροφοριακά συστήματα o χρήστης δεν είχε ιδιαίτερα περιθώρια παρέμβασης. Οι διαδικασίες ήταν δέντρα αποφάσεων με αρχή την συλλογή δεδομένων και τέλος την απόφαση. Με την εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας η πληροφορία γίνεται περισσότερο αξιοποιήσιμη στη λήψη αποφάσεων.

  Η Επιλογή της διαιτολογίας ως πεδίο αξιοποίησης της τεχνολογίας οδήγησε στον ειδικότερο στόχο:

Πληροφορική στο ταίριασμα της διατροφής με την υγεία.

Αποτέλεσμα:

Το dietSpeak Λογισμικό εργαλείο για Διαιτολόγους.

Το dietSpeak αποτελεί ένα Ευέλικτο και Φιλικό σύστημα υποστήριξης του Διαιτολόγου.

Πέρα από την ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση της διαιτολογικής διαδικασίας και γενικότερα της λειτουργίας ενός διαιτολογικού οργανισμού αναδεικνύει τεχνικές εξόρυξης γνώσης οι οποίες παράγουν σημαντικά αποτελέσματα με την εισαγωγή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Καλή περιήγηση

 

 

 Κεντρική Φόρμα εφαρμογής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Image

 

.