Διαδικασίες

Πέρα από την ολοκληρωμένη μηχανοργάνωσης της διαιτολογικής διαδικασίας εφαρμόζονται τεχνικές εξόρυξης δεδομένων οι οποίες καλύπτουν αναγκαιότητες σε δεδομένα και κανόνες. Υλοποιούνται διαδικασίες οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα λειτουργικών απαιτήσεων με Εμπλουτισμό, από διάφορες πηγές, των πινάκων σύνθεσης τροφίμων.  

Λειτουργικές απαιτήσεις Διαιτολογίας που καλύπτει το dietSpeak

Ακολουθεί η  λίστα των λειτουργιών που εκτελεί το σύστημα .

 

 

 

1.Κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί όνομα και ατομικό κωδικό πρόσβασης.

Ο διαιτολόγος, που κυρίως χρησιμοποιεί το πρόγραμμα, ονομάζεται χρήστης και τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται το διαιτολόγιο αποκαλούνται πελάτες.  Στο πρόγραμμα έχουν προκαθοριστεί 3 κατηγορίες χρηστών , ο  διαχειριστής (Γενικός διευθυντής), ο Υπεύθυνος υποκαταστήματος και ο απλός χρήστης (διαιτολόγος). 

2.Παρέχει εσωτερική επικοινωνία χρηστών με ανταλλαγή μηνυμάτων και αρχείων.

3.Καρτέλα όπου εμφανίζονται όλοι οι καταχωρημένοι πελάτεςΑνάλογα με την ιδιότητα

του χρήστη εμφανίζονται και οι σχετικοί πελάτες πχ. Αν πρόκειται για υπεύθυνο υπομονάδας εμφανίζονται οι πελάτες της υπομονάδας αν είναι ένας συγκεκριμένος διαιτολόγος εμφανίζονται μόνο οι πελάτες του ενώ στον Γενικό Διευθυντή όλοι οι πελάτες. Κάθε καρτέλα πελάτη αποτελείται από τους παρακάτω 5 σελίδες:

Ταυτότητα: στοιχεία αναγνώρισης του πελάτη (όνομα, τηλέφωνο, κλπ)

Ιστορικά: 4μερη καταγραφή, Συχνότητας κατανάλωσης, Φυσικής δραστηριότητας. 

         Ιατρικά: γενικές εξετάσεις και ασθένειες Οικογενειακό Ιστορικό, Ιστορικό

                      Εξετάσεων, εκτίμηση κινδύνων,ΜΝΑ.

Μετρήσεις-Θερμίδες: ανθρωπομετρία, περίμετροι, δερματικές πτυχές, ιστορικό

μετρήσεων, ιστόγραμμα πορείας. Εκτίμηση θερμίδων βασικού μεταβολισμού, φυσικής δραστηριότητας, συνολικών ενεργειακών αναγκών, θερμίδων διαιτολογίου. Σε αυτό το στάδιο ρυθμίζεται και ο  στόχος επιθυμητού βάρους, η εβδομαδιαία απώλεια ή πρόσληψη βάρους η συνολική χρονική διάρκεια του διαιτολογίου τα ισοδύναμα οι ώρες  το πλήθος και η ονομασία των γευμάτων και θερμίδες-πρωτεϊνες-λιπη υδατάνθρακες ανά γεύμα. 

Δίαιτα:Περιέχεται λίστα με τις παραχθείσες δίαιτες για τον πελάτη, υπάρχει η

           Δυνατότητα καταγραφής προτιμήσεως εξαιρέσεων στα τρόφιμα του διαιτολογίου του. Εμφανίζονται τα γεύματα του πελάτη. Τα τρόφιμα εμφανίζονται ως  προς την ονομασία τους, ανά κατηγορία. Επιλέγεται το τρόφιμο ή η συνταγή εμφανίζεται η ανάλυση της σε συστατικά και εισάγεται  στο διαιτολόγιο. Επανυπολογίζονται τα συστατικά, οι θερμίδες  και τα ισοδύναμα που έχουν καταχωρηθεί μέχρι στιγμής στο διαιτολόγιο, σε σύγκριση με τα επιθυμητά. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να καταχωρηθούν τα φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής.

4.Το Κεντρικό Μενούθα αποτελεί την βασική φόρμα χρήσης όπου ο χρήστης βλέπει και

επεξεργάζεται τα ραντεβού, διατηρεί σημειώσεις, ρυθμίζει τις εκκρεμότητες και τις υποχρεώσεις του (εκτέλεση συνεδρίας, διαχείριση, ...).

5.Ενημερώνει για τις συνεδρίες της τρέχουσας ημέρας και για τα τυχόν ενδοεταιρικά μηνύματα

6.Ακυρώνει , ανανεώνει, ολοκληρώνει μια συνεδρία

7.Ομαδοποίηση πελατών σε κατηγορίες, επεξεργασία κατηγοριών

8.Παρέχει Καρτέλα πελάτη  όπου εμφανίζονται

·         στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης

·         διαιτολογικά ιστορικά

·         αιματολογικές, βιοχημικές εξετάσεις.

·         ασθενειών με επίπτωση στα συστατικά του διαιτολογίου

·         σωματομετρήσεις: βάρος, ύψος, % λίπους, μυϊκής μάζας, νερού,  περίμετροι, δερματικές πτυχές.

·         διατηρείται ιστορικό μετρήσεων για ανάλυση αποτελεσμάτων.

9.Υπολογισμός BMI με προβολή σε καμπύλες ανάπτυξης για τις ηλικίες 2 έως 20 ετών,

βασικού μεταβολισμού, μεγέθους σκελετού, % λίπους , με δυνατότητα επιλογής της μεθόδου.

10.  Υπολογισμός βασικού μεταβολισμού (ΒΜ) με δυνατότητα επιλογής της μεθόδου

11.  Αναλυτική καταγραφή της Φυσικής Δραστηριότητας αλλά και ως ΒΜ, pal .

12.  Συμμετοχή καφεΐνης, νικοτίνης, τοκετών, εγκυμοσύνης, θηλασμού και ωρών ύπνου στις ενεργειακές ανάγκες.

13.  Ημερήσιες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά με βάση τα RDA και DRIs.

14.  Ορισμός ανά χρήστη και δυνατότητα τροποποίησης των προεπιλεγμένων μεθόδων για τις διάφορες εκτιμήσεις και υπολογισμούς,

15.  Ανάγκες του διαιτολογίου σε θρεπτικά συστατικά και θερμίδες, βάση των καταχωρήσεων.

16.  Εκτίμηση μεταβολής των θερμίδων και  διάρκειας του διαιτολογίου έως να επιτευχθεί ο στόχος βάρους. 

17.  Γίνεται εκτίμηση κινδύνων  για επιπλοκές που σχετίζονται με τη διατροφή με βάση όλες τις μετρήσεις και το

      οικογενειακό ιστορικό.

18.  Ρυθμίζεται η κατανομή των μακροθρεπτικών συστατικών ανά γεύμα, τα ισοδύναμα του διαιτολογίου, τα

      γεύματα και η ώρα τους,  η κατανομή του λίπους .

19.  Φόρμα καταχώρησης συνταγών με στοιχεία αναγνώρισης, τα υλικά, τον τρόπο εκτέλεσης και πλήρη θρεπτική

     ανάλυση. Δυνατότητα δημιουργία νέας Συνταγής, εμπλουτισμός της με  ανάλυση θρεπτικών συστατικών,

     αποθήκευση στην Βάση Δεδομένων.

20.  Φόρμα φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής με τα στοιχεία τους

21.  Παρέχει τη Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων για παραπέρα διερεύνηση σε διαμόρφωση

(csv, arff, txt, xml) συμβατή με εξειδικευμένα πακέτα στατιστικής επεξεργασίας η εξόρυξης δεδομένων όπως SPSSclementine, Weka, R, Statistica, Excel.

22.  Σχεδιάζει διαιτολόγιο, με δυνατότητα εισαγωγής τροφίμων ανά συστατικό η συνταγή.

23.  Προσαρμογή διαιτολογίου στις θερμιδικές απαιτήσεις γίνεται με τη χρήση πρωτότυπης διαδικασίας

     γραμμικού προγραμματισμού αλλά και η δυνατότητα εξόρυξης πληροφορίας για συνδιασμούς

     περιεκτικότητας.

24.  Περιλαμβάνει θρεπτική ανάλυση τροφίμων, καρτέλες τροφίμων (κωδικός, ονομασία, βάρος μερίδας, ισοδύναμα, γλυκαιμικός δείκτης, φυτικές ίνες, θρεπτικότητα, εποχιακή εύρεση) και συνταγών (κωδικός, ονομασία, υλικά, εκτέλεση, αριθμός κ βάρος μερίδων, θρεπτική ανάλυση, πηγή),. Επίσης στην καρτέλα αυτή τοποθετούνται τα έτοιμα γεύματα,  τα συμπληρώματα διατροφής και τα φάρμακα.

25.  Πραγματοποιεί αναζήτηση στη σχεσιακή βάση δεδομένων, στην αποθήκηδεδομένων του συστήματος και στο

      διαδίκτυο, ως προς οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Μπορεί να αναζητηθεί  κάποιος χρήστης, πελάτης,

      ασθένεια, συμπλήρωμα, φάρμακο, τρόφιμο, διαιτολόγιο, συνταγή. Το Ευρετήριο, βρίσκεται ενσωματωμένο

      σε όσες φόρμες είναι πιθανό να απαιτηθεί η χρήση του.

26.  Διαθέτει σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων .

27.  Πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση στην βάση δεδομένων (πελατολόγιο, απόδοση των διαιτολόγων, κτλ)

28.  Παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του μέσω εγγράφων που αποτελούν το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Image