Αιματολογικές Εξετάσεις

Συμπληρώνεται η τρέχουσα λίστα αιματολογκών και βιοχημικών εξετάσεων και εντοπίζονται οι εκτός ορίων τιμές

Γίνεται εκτίμηση πίεσης και Καρδιαγγειακών κινδύνων και διαμορφώνοντια οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης

Facebook Image