Συνεδρίες

 O χρήστης βλέπει και επεξεργάζεται τα ραντεβού, διατηρεί σημειώσεις, ρυθμίζει τις εκκρεμότητες και τις υποχρεώσεις του (εκτέλεση συνεδρίας, διαχείριση,
 Ενημερώνεται για τις συνεδρίες της τρέχουσας ημέρας και για τα τυχόν ενδοεταιρικά μηνύματα.

 

Facebook Image